Vår värdegrund

Ursinnet är en plattform för förändring som värnar om allas lika värde, jämlikhet, jämställdhet, mångfald och solidaritet.

Vi står för:

  • Ingen rasism

  • Ingen sexism

  • Ingen religionsdiskriminering

  • Ingen könsdiskriminering

  • Ingen homo- eller transfobi

  • Ingen funkofobi

  • Solidaritet

  • Respekt